Overheid 2.0 – Matching site voor actieprogramma Onderwijs Bewijs

In opdracht van Senter Novem en het ministerie OCW heeft WEBclusive in de afgelopen tijd een online registratie en matching omgeving opgezet voor Onderwijs Bewijs. Echte overheid 2.0 aldus WEBclusive. Onder het Actieprogramma Onderwijs Bewijs wordt experimenteel onderzoek verricht binnen het primair en voortgezet onderwijs. Het doel is om via wetenschappelijke experimenten kennis te krijgen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs. Scholen én onderzoeksinstellingen kunnen gezamenlijk projectvoorstellen indienen.

Om onderzoekers en scholen te ondersteunen heeft het ministerie OCW aan WEBclusive gevraagd om een interactieve webomgeving op te zetten. Het resultaat is:

een website waarin geïnteresseerden zich voor het congres Open Huis van 9 september kunnen inschrijven maar onderzoekers en scholen ook online gematched worden met potentiële partners. Deze partners zijn handig voor het benodigde consortium van een mogelijke projectaanvraag.

OCW heeft met deze webomgeving gekozen voor een heel interactieve webomgeving en stapt hiermee helemaal in de web 2.0 trend waarbij gebruikers een centrale en zelfstandige rol hebben in de informatierijkheid van de omgeving en de manier hoe ze deze informatie willen verwerken.

In het vervolg op deze innovatieve website zal er  ook een online aanvraagtool ontwikkeld gaan worden waarbij er door meerdere personen tegelijkertijd online kan worden meegeschreven in het onderzoeksvoorstel. Op deze manier komt een heel mooi voorbeeld/product tot stand voor het gemakkelijker maken van aanvraagtrajecten.

WEBclusive
About The Author
Ronald is crowdfunding expert en een van de oprichters van WEBclusive. Ronald is daarnaast oprichter van de Crowdfunding Roundtable in Nederland, co-founder van het European Crowdfunding Network en veelgevraagd (internationaal) spreker over crowdfunding.

2 Comments: