Online indienen projectaanvragen Onderwijsbewijs groot succes

Op 1 oktober 2008 heeft het Ministerie van OC&W een prijsvraag uitgeschreven voor het uitvoeren van experimenteel onderzoek binnen het primair en voortgezet onderwijs. Van de 112 ingediende voorstellen zijn er uiteindelijk 18 gehonoreerd.

WEBclusive heeft voor dit traject een systeem ontwikkeld waarbij de aanvraag volledig online samengesteld en ingediend kan worden.

Eerste overheidsorganisatie die projectaanvragen online laat indienen
Met dit systeem was het Ministerie van OC&W de eerste overheidsorganisatie in Nederland die het opstellen, samenwerken en indienen van projectaanvragen volledig geautomatiseerd had.

Dit systeem kan ook ingezet gaan worden bij andere (overheids)instanties die te maken hebben met het indienen van projectvoorstellen voor subsidies en aanbestedingen.

112 samenwerkingsvoorstellen ingediend
Na het sluiten van de aanvraagperiode op 15 december bleken er 112 voorstellen ingediend te zijn (PDF). Uiteindelijk zijn er door minister Plasterk 18 voorstellen gehonoreerd.

Tweede ronde Onderwijs Bewijs
Na het succes van de eerste ronde is besloten om de resterende middelen (ca € 11 mln)  in te zetten voor een tweede ronde Onderwijs Bewijs. In het voorjaar van 2010 zullen nieuwe voorstellen ingediend kunnen worden. In het najaar van 2009 zal op de site van het Ministerie van OC&W meer informatie beschikbaar komen over de tweede ronde.

WEBclusive
About The Author
Ronald is crowdfunding expert en een van de oprichters van WEBclusive. Ronald is daarnaast oprichter van de Crowdfunding Roundtable in Nederland, co-founder van het European Crowdfunding Network en veelgevraagd (internationaal) spreker over crowdfunding.

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.