Wie de berichtgeving over het crowdfunding succes van Rob Wijnberg heeft gevolgd, heeft kunnen lezen dat hij beticht werd door ondernemer Erik de Vlieger van ‘belastingontwijking’. Hij had de BTW nog niet gespecificeerd.  In een tegenreactie laat Wijnberg weten dat er ‘geen sprake is van belastingontwijking De Correspondent’. Hoe zit dit nu precies? Lees verder.

Pre-sales
Ondernemers kunnen, net als Rob Wijnberg, crowdfunding inzetten om hun product vooraf te verkopen. Dit biedt hen dan de middelen de productie van hun product op te schalen. Zelfs als voorverkoop het hoofddoel is, zal soms gevraagd worden om extra te doneren. Ook dan is het maken van een juist onderscheid daartussen van groot belang voor de belastingheffing. Alleen een relatief hoge prijs uit sympathie voor het product of de ondernemer of gemak hoeft bovendien niet perse onzakelijk te zijn. Het is dus aan de ondernemer om een duidelijk onderscheid te maken en/of aan het platform dit onderscheid af te dwingen.

Voorwaardelijke overeenkomst
Voor zover het daadwerkelijk voorverkoop betreft, is er bij crowdfunding sprake van een voorwaardelijke overeenkomst. Er is pas daadwerkelijk sprake van koop onder vooruitbetaling op het moment dat het project doorgaat. Dit heeft gevolgen voor winstverantwoording, BTW en het moment dat de factuur moet zijn verzonden. De factuur hoeft pas verzonden te zijn op het moment dat het project doorgaat en de ontvanger de vooruitbetaling ontvangt. Het verkoopresultaat bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting onder de omzet. Op grond van goedkoopmansgebruik is het moment van winstneming uiterlijk het moment van levering. Voor de BTW heffing is verder nog relevant onder welk tarief een product valt. Producten en diensten kunnen vrijgesteld zijn, onder een nultarief vallen, onder het lage tarief (6 %) of onder het normale hoge tarief (21 %). Kranten vallen onder het lage tarief, digitale informatie in het algemeen onder het hoge tarief.

Rob Wijnberg heeft ons inziens dus nog even de tijd om juiste facturen te verzenden. Maar het is verstandiger zijn voorbeeld niet te volgen en naar potentiële klanten direct duidelijk te zijn over de BTW.

Auteur:
Tanja Verstelle (Fiscaal juridisch beleidsmedewerker)
Frits Klaver (Managing partner)
Bronnen:
Art. 6:21 BW. Gekozen kan eventueel ook worden voor ontbindende voorwaarde als het project niet doorgaat. Deze interpretatie heeft echter niet mijn voorkeur omdat hij uit de pas loopt met het All-or-Nothing idee. Indien hiervoor gekozen wordt, ontstaat er wel direct een overeenkomst, en dus alle bijkomende verplichtingen, maar vervalt deze bij het niet-doorgaan van het project. Een en ander zal afhankelijk zijn van de precieze formulering van het geval.
Art. 34 c lid 1 onderdeel d jo 13c wet OB 1968 en 1art. 5 lid 1 wet OB 1968.
A.O. Lubbers Goedkoopmansgebruik ondermeer par. 4.2.1 , 4.6.2 en 5.2.1.
Art. 3: 15d lid 2 BW

Dit is de tweede post in de serie ‘Fiscale aspecten van crowdfunding’. In onze vorige blog onderstreepten we het belang van het splitsen van giften enerzijds en voorverkoop anderzijds. Dit ondermeer in verband met de BTW verplichtingen.

WEBclusive
About The Author
Tasso Heijnen is een crowdfunding enthousiast. Hij inspireert graag anderen door de kracht van crowdfunding te laten zien. Dit doet hij zowel online als offline. Daarom volgt hij alles wat met crowdfunding, online, tech, fondsenwerving en marketing te maken heeft. Regelmatig publiceert hij op dit blog, maar is daarnaast ook te volgen via Twitter @tassoheijnen. Aan 'ouderwetse' e-mail doet hij ook: t.heijnen@webclusive.com.

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.