AFM publiceert Stappenplan crowdfunding voor betere consumentenbescherming! Crowdfunding wordt gebruikt voor uiteenlopende projecten. Wat is nu het verschil tussen een project als het aantrekken van geld voor het organiseren van een concert, het maken van een horloge Pebble Watch, een krant of het uitgeven van een boek, of het beginnen van een winkel en het overnemen van een accountantskantoor. We zien hier een verloop van puur voorverkoop, via het moeten opzetten van een productielijn, naar pure ondernemingsfinanciering. Een investeerder loopt dan steeds meer risico.

Streng gereguleerd
Bezoekers van een crowdfunding website moeten kunnen zien waar ze geld aan geven en goed geïnformeerd worden over de risico’s die zij lopen als ze geld geven aan een project. Eigenlijk is dat niets nieuws onder de zon. Verkopen, lenen en beleggen kan in winkels, webwinkels, bij banken etc. Lenen en beleggen is streng gereguleerd. Dat is niet voor niets. Crowdfunding platforms en ondernemingen moeten dan ook net als andere aanbieders aan strengere eisen voldoen willen ze optreden als bemiddelaar bij leningen of aandelen willen verkopen.

Laagdrempeligheid is risico
Hoe ziet een investeerder snel het verschil tussen voorverkoop en investeren? Simpel doordat het platform het zo noemt op de website?! Ja en Nee. Platform en de ondernemer zullen hierover aanvullende informatie moeten geven. Dat doen ze dan ook. Juist de strengere eisen voor lenen en beleggen blijken echter lastig te combineren met de laagdrempeligheid die crowdfunding platforms willen voor investeerders liefst vanuit de hele wereld. Maar die laagdrempeligheid brengt ook extra risico’s met zich mee. Partijen kennen elkaar niet of minder goed zodat er meer kans is op verkeerde of onvolledige informatie. Een beginnende ondernemer weet bovendien simpelweg vaak nog niet alle risico’s en kan om die reden soms niet aan de informatie eisen voldoen. Platforms bieden, vooral als ze zich specifiek richten op bijvoorbeeld startende ondernemers, wel begeleiding en tegelijk een betrouwbaarheid selectie voor investeerders. Maar juist daardoor zijn er ook weer verschillen. En dat is weer lastig te beoordelen voor de potentiële investeerders.

Stappenplan ‘crowdfunding’
Gelukkig hebben we ook nog toezichthouders. AFM en DNB hebben zich erop beraden hoe ze met crowdfunding om moesten gaan. Inmiddels is er dus een document met informatie voor geldschieters en een stappenplan waarin ze voor platforms hun beoordeling hebben toegelicht. In het algemeen beoordelen ze de rol van het platform als bemiddelend. Platforms hebben daardoor veelal een ontheffing of een vergunning nodig. Potentiële investeerders kunnen voor de Nederlandse platforms op de website van de AFM (www.afm.nl) controleren of het platform benodigde ontheffingen of vergunningen heeft. Op dit moment hebben slechts twee Nederlandse platforms een vergunning: Crowdaboutnow en Geldvoorelkaar.nl. Het is te verwachten dat de toezichthouders met andere platforms nu snel verdere afspraken zullen maken.

Europese context
Ook in andere landen zijn toezichthouders. Binnen de Europese Unie stellen zij ongeveer dezelfde eisen.9 Niet elk land is echter even ver. In België publiceerde toezichthouder al eerder een stappenplan.In Engeland waarschuwen ze op dit moment nog slechts.

Auteur: Tanja Verstelle (Fiscaal juridisch beleidsmedewerker)

Bekijk HET STAPPENPLAN hier.

Voetnoten:

(1) Wet financieel toezicht.
(2) Dit komt omdat de betreffende wetgeving is gebaseerd op Europese richtlijnen voor financiële trasacties en beleggen. Voor meer informatie zie de website van de AFM.

WEBclusive
About The Author
Tasso Heijnen is een crowdfunding enthousiast. Hij inspireert graag anderen door de kracht van crowdfunding te laten zien. Dit doet hij zowel online als offline. Daarom volgt hij alles wat met crowdfunding, online, tech, fondsenwerving en marketing te maken heeft. Regelmatig publiceert hij op dit blog, maar is daarnaast ook te volgen via Twitter @tassoheijnen. Aan 'ouderwetse' e-mail doet hij ook: t.heijnen@webclusive.com.

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.