Op donderdag 21 april vindt in het Amsterdamse Fashion Hotel het eerste Nederlandse webmanager event plaats: Web Manager Nederland 2011. Bestemd voor iedereen die verantwoordelijk is voor de internetstrategie van zijn organisatie. Specialisten uit het bedrijfsleven (onder meer KLM, ING, UPC) spreken over verleden, heden en toekomst van internetstrategieën: wat zijn de ingrediënten om succesvol op het het internet te opereren, nu en in de toekomst? Ook is er ruimte voor rondetafelgesprekken, om kennis te delen, te netwerken en te inspireren.

Achtergrondinformatie:
De rol van de webmanager wordt steeds belangrijker. Internet en online strategie staan bovenaan de agenda bij vrijwel alle organisaties. Maar wat is de rol van de webmanager en aan welk specialisme moet deze voldoen?
Onderzoek onder 60 webverantwoordelijken van verschillende organisaties toont aan dat webmanagement nog een zwevende rol binnen de organisatie is. De functienaam varieert van Manager Communicatie, Web Manager Internet Manager, Online Manager tot Directeur Online. De functie is nog lang niet uitgekristaliseerd terwijl de webmanager tóch als spin in het wereldwijde web opereert!

Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd hoe zij een evenement zouden inrichten rond het thema webmanagement. Hun wensen en ideeën vormen de bouwstenen van het programma van Web manager 2011.

Voor meer informatie en het volledig programma: http://www.wmn2011.nl

Insight the webVeel webmanagers vragen zich regelmatig af: Hoe zorg ik ervoor dat online de plaats heeft in het denken van onze marketeers die het verdient? Hoe organiseer ik het beheer en onderhoud van internet zodat ik niet alles zelf hoef te doen? Hoe overtuig ik mijn management voor het nut van online? Hoe ga ik om met social media en web2.0, zowel binnen als buiten de organisatiemuren, en kan social media helpen om ons merk te versterken? Hoe onderhoud ik een goede relatie tussen afdelingen marketing, communicatie en ICT?

Tweede bijeenkomst op 22 september

Vanwege het succes van de eerste bijeenkomst en het enthousiasme van de deelnemers, wordt op 22 september de tweede bijeenkomst georganiseerd bij de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) in Den Haag.

Read More

Insight the webVeel webmanagers vragen zich regelmatig af: Hoe zorg ik ervoor dat online de plaats heeft in het denken van onze marketeers die het verdient? Hoe organiseer ik het beheer en onderhoud van internet zodat ik niet alles zelf hoef te doen? Hoe overtuig ik mijn management voor het nut van online? Hoe ga ik om met social media en web2.0, zowel binnen als buiten de organisatiemuren, en kan social media helpen om ons merk te versterken? Hoe onderhoud ik een goede relatie tussen afdelingen marketing, communicatie en ICT?

Read More


Recent Posts