In opdracht van Senter Novem en het ministerie OCW heeft WEBclusive in de afgelopen tijd een online registratie en matching omgeving opgezet voor Onderwijs Bewijs. Echte overheid 2.0 aldus WEBclusive. Onder het Actieprogramma Onderwijs Bewijs wordt experimenteel onderzoek verricht binnen het primair en voortgezet onderwijs. Het doel is om via wetenschappelijke experimenten kennis te krijgen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs. Scholen én onderzoeksinstellingen kunnen gezamenlijk projectvoorstellen indienen.

Om onderzoekers en scholen te ondersteunen heeft het ministerie OCW aan WEBclusive gevraagd om een interactieve webomgeving op te zetten. Het resultaat is:

Read More