Op 1 oktober 2008 heeft het Ministerie van OC&W een prijsvraag uitgeschreven voor het uitvoeren van experimenteel onderzoek binnen het primair en voortgezet onderwijs. Van de 112 ingediende voorstellen zijn er uiteindelijk 18 gehonoreerd.

WEBclusive heeft voor dit traject een systeem ontwikkeld waarbij de aanvraag volledig online samengesteld en ingediend kan worden.

Read More


Recent Posts